Rezultate aşteptate

  • Reabilitarea a 11,774 km de drum judeţean DJ 504;
  • Repararea şi reconstrucția a 0,855 km de drum PVN 1026;
  • Repararea a 3,750 km de drum municipal PVN 1020;
  • Reducerea poluării de gaze şi a prafului;
  • Reducerea timpului de tranzitare spre punctele de trecere a frontierei;
  • Integrarea drumurilor de interes local în reţelele naţionale privind infrastructura de transport;
  • Crearea de noi locuri de muncă, temporare şi permanente (ca urmare a reabilitării acestor drumuri);
  • Dezvoltarea economică a zonei.
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prinFondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului
Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 97/176/30.07.2012.