Informații generale

Titlul proiectului: „Reabilitarea infrastructurii drumului judeţean 504 Cernetu (DJ 506)- Alexandria (E70), km 42+060-53+834, repararea şi reconstrucţia drumului PVN 1026 Zagrazhden – port Zagrazhden şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020) Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”

Axa prioritară 1 - "Mobilitate și acces îmbunătățite la infrastructura de transport, informații și comunicații în regiunea transfrontalieră"

Zona Cheie de Intervenție: 1.1 Îmbunătățirea utilităților rutiere și fluviale transfrontaliere

Operația Indicativă: 1.1 Imbunătățirea infrastructurii (utilități) fluviale și terestre cu impact transfrontalier;
1.2 Imbunătățirea serviciilor publice fluviale transfrontaliere și de transport terestru

Parteneri: Consiliul Județean Teleorman, Municipalitatea Guliantsi - Bulgaria, Municipalitatea Dolna Mitropolia - Bulgaria

Valoare totală proiect: 7.676.408,20 Euro din care:

  • Partener lider Consiliul Județean Teleorman: 5.708.032,76 euro
  • Partener 2 Guliantsi: 590.172,16 euro
  • Partener 3 Dolna Mitropolia: 1.378.203,28 euro
Perioada de implementare: 30.06.2011 - 29.12.2013

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prinFondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului
Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 97/176/30.07.2012.