Impactul aşteptat

Proiectul va contribui la atingerea de către România şi Bulgaria a obiectivelor strategice stabilite prin politica de coeziune a UE, prin intermediul cooperării transfrontaliere. Reabilitarea reţelei de drumuri în regiune reprezintă precondiţie pentru dezvoltarea economică şi socială în zona de graniţă.

La nivelul Regiunii Sud Muntenia proiectul va conduce la facilitarea accesului către municipiile Giurgiu şi Piteşti, spre centrul ţării, făcând legătura cu reţelele de transport transeuropene.

La nivelul judeţului Teleorman, DJ 504 va contribui la creşterea schimburilor comerciale între judeţele Giurgiu şi Teleorman, mobilitatea forţei de muncă, accesibilitatea către şi în interiorul judeţului, producând o dezvoltare durabilă a zonelor rurale traversate de acest drum, a celor adiacente şi a întregului judeţ în ansamblu.

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prinFondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului
Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 97/176/30.07.2012.