Activitati derulate in cadrul proiectului

  • Activitatea 1. Organizarea echipei de implementare a proiectului;
  • Activitatea 2. Elaborarea documentelor legale pentru implementarea proiectului;
  • Activitatea 3. Realizarea proiectului tehnic de execuţie;
  • Activitatea 4. Obţinere avize şi acorduri necesare executării lucrărilor;
  • Activitatea 5. Servicii de supraveghere pentru lucrări;
  • Activitatea 6. Achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor;
  • Activitatea 7. Execuţia lucrărilor;
  • Activitatea 8. Informare şi publicitate;
  • Activitatea 9. Servicii de audit.
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prinFondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului
Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 97/176/30.07.2012.