Contact

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Str. Dunării, nr.178, Mun.Alexandria, Judetul Teleorman, Cod poştal 140047;
Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internatională, camera 74
Tel. 0247 311 201; 0247 317 432;348;
Fax: 0247 314 787;
Manager Proiect: Sfintes Elena

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prinFondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului
Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 97/176/30.07.2012.